Pasek
Dzisiaj jest r. Imieniny:
Odwiedziło nas:95636gości.
Reportaże
2011_pomniki

XXIII Rajd Pieszy
"Z WIZYTĄ U POMNIKÓW PRZYRODY"
11.06.2011 r. - Jeżyczki

Na trasę rajdu wyruszyliśmy z miejscowości Słowino. Jest to duża wieś sołecka, położona w pasie pobrzeża bałtyckiego, oddalona 10 km od Darłowa. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1262 r., kiedy to biskup kamieński Herman przekazał część wsi jako uposażenie klasztoru cystersów w Bukowie Morskim. W 1808 roku wieś spłonęła razem z kościołem, ale w 1816 została odbudowana. Obecny kościół został wzniesiony na przełomie lat 70/80-tych XIX w. Jego wieża miała wysokość 42 m i była zwieńczona ceglanym hełmem, który uległ zniszczeniu w 1886 r. od uderzenia pioruna. Przy kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego znajduje się pierwszy pomnik przyrody - lipa drobnolistna o obwodzie 285 cm.

Po zachodniej stronie wsi rozciąga się rezerwat przyrody "Słowińskie Błota", który obejmuje obszar około 145 ha. Jest to najlepiej zachowane w Polsce torfowisko wysokie typu bałtyckiego. Na terenie tym występuje 37 gatunków roślin naczyniowych, 41 gatunków mszaków oraz 45 gatunków porostów.

Następnie wędrowaliśmy przez leśnictwo Nowy Kraków. Znajdują się tam kolejne pomniki przyrody - 2 dęby szypułkowe o obwodzie 460 i 550 cm. Z Nowego Krakowa wędrowaliśmy przez kolonię Jeżyce i wyszliśmy tuż przy kościele p.w. M. B. Ostrobramskiej z XIX wieku. Jest to kościół neogotycki, murowany, jednonawowy. Na cmentarzu przy kościele będziemy mieli okazję zobaczyć kolejny pomnik przyrody - jesion wyniosły o obwodzie 278 cm.

Rajd zakończyliśmy posiłkiem w Zespole Szkół Społecznych w Jeżyczkach.

Trasa piesza:
Słowino - Nowy Kraków - Jeżyce - Jeżyczki (ok. 11 km)

Trasa rowerowa:
Słowino (kościół, pomnik przyrody - lipa , chałupy/zagrody szachulcowe wpisane do rejestru zabytków WKZ w Szczecinie) - cmentarz na północ od Słowina założony ok. 1900 roku z dwoma pomnikowymi alejami lipowymi - Rezerwat przyrody "Słowińskie Błota" (ochrona torfowiska wysokiego typu bałtyckiego) - Nowy Kraków (dwa dęby szypułkowe - pomniki przyrody) - Leśnictwo Leśnica - Kolonia Jeżyce - Jeżyce (kościół, jesion wyniosły pomnik przyrody) - Jeżyczki

2011_pomniki

Piechurzy na trasie pieszej.

2011_pomniki

Piechurzy na trasie pieszej.

2011_pomniki

Rowerzyści na trasie rowerowej.

2011_pomniki

Rowerzyści na trasie rowerowej.

2011_pomniki

Zakończenie Rajdu i rozdanie nagród.

2011_pomniki

Zakończenie Rajdu i rozdanie nagród.

2011_pomniki

Tekst: Małgorzata Rybarczyk
zdjęcia: Zbigniew Szczepaniak


Powrót do spisu galerii

Wykonanie: Radosław Brzeziński 2002-2021