Pasek
Dzisiaj jest r. Imieniny:
Odwiedziło nas:95277gości.
Reportaże
2012_andrzejki

XXI Rajd
"NA ANDRZEJKI PIESZO"
24.11.2012 r. - Dąbrowa

Zarząd Oddziału Koszalińskiego PTTK zorganizował w dniu 24 listopada 2012 r. tradycyjny XXI Rajd "Na Andrzejki pieszo". Na start rajdu, który został dofinansowany przez Urząd Miejski w Koszalinie stawiło się 310 turystów. W większości byli to uczniowie z 14 szkół Koszalina i okolic, a także turyści indywidualni. Po wręczeniu okolicznościowych plakietek uczestnicy zostali przewiezieni do Sianowa, skąd pod przewodnictwem Przodowników Turystyki Pieszej Józefa Tokarza i Radosława Siegiedy wyruszyli na trasę. Trasa o długości ok. 10 km przebiegała leśnymi duktami wzdłuż szlaków rowerowych koloru żółtego i czarnego. Po drodze turyści obejrzeli trzy pomnikowe dęby szypułkowe o wysokości 35 m, a w Karnieszewicach zwiedzili kościół filialny Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1803 r. o konstrukcji ryglowej, z dzwonnicą przykrytą hełmem ostrosłupowym. kościele opowiedział przewodnik turystyczny PTTK Marcin Machocki.

Na mecie rajdu zorganizowanej w Zespole Szkół w Dąbrowie na przybyłych piechurów czekała gorąca grochówka, a wszystkich przywitał komendant rajdu Radosław Brzeziński. Po posileniu się ciepłym posiłkiem Przodownicy Turystyki Pieszej w sekretariacie rajdu rozpoczęli przyznawać punkty do książeczek odznak i dokumentować udział w rajdzie okolicznościowym stemplem rajdowym. W międzyczasie mieli również możliwość zwiedzenia sąsiadującego ze szkołą gotyckiego kościóła św. Stanisława Kostki wzniesiony pod koniec XIV w. i wysłuchać krótkiej prelekcji przewodnika Marcina Machockiego. Odbył się także pisemny konkurs krajoznawczy przygotowany przez Hannę Siegieda i Ewę Nowakowską w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii do klasy 4 szkoły podstawowej przyznano dwa miejsca dla Pawła Makucha i Grzegorza Tokarka (oboje SP 17 Koszalin), a w kategorii powyżej klasy 4 dla Joanny Pietrowskiej (SP Dobrzyca) i Alicji Jarząbek (SP Świemino). Wszyscy nagrodzeni otrzymali nagrody książkowe o tematyce krajoznawczo-przyrodniczej. Warto zauważyć, iż bardzo dużo informacji krajoznawczych przydatnych podczas rozwiązywania konkursu zawsze można znaleźć w Informacji Krajoznawczej dołączonej do regulaminu imprezy oraz oczywiście podczas trasy pieszej. Podczas uroczystego zakończenia rajdu wytrwałym uczniom Prezes Zarządu Oddziału PTTK Józef Tokarz wręczył kilkadziesiąt odznak turystycznych, m.in. Siedmiomilowe Buty, Odznaki Turystyki Pieszej, Górską Odznakę Turystyczną PTTK, Turysta Przyrodnik, Dziecięcą Odznakę Turystyczną oraz Odznakę Turystyczna "Disney" PTTK, czym pokazano pozostałym, że warto chodzić na rajdy i zwiedzać kraj. Tradycyjnie wszystkim grupom wręczono pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

Organizatorzy pragną dziękować dyrekcji Zespołu Szkół w Dąbrowie za udostępnienie szkoły, Urzędowi Miejskiemu za wsparcie imprezy, działaczom obsługującym społecznie Biuro Oddziału i wszystkim pozostałym osobom za pomoc w organizacji rajdu

Punktacja:

  • Odznaka Turystyki Pieszej: przyznano 10 pkt. za trasę "Sianów - Karnieszewice - Dąbrowa
  • Odznaka Turysta Przyrodnik:
    • za udział w wycieczce przyrodniczej - 3 pkt.
    • za pobyt w rejonie pomnika przyrody - 3 pkt

2012_andrzejki

Start trasy pieszej w Sianowie. Od lewej: Mietek Szocik, Józef Tokarz i Radosław Siegieda.

2012_andrzejki

Na trasie.

2012_andrzejki

Na trasie.

2012_andrzejki

Na trasie.

2012_andrzejki

Na trasie.

2012_andrzejki

Na trasie.

2012_andrzejki

Na trasie.

2012_andrzejki

Kościół w Karnieszewicach.

2012_andrzejki

Nietypowy klucz do kościoła.

2012_andrzejki

Uczestnicy wysłuchują przewodnika turystycznego Marcina Machockiego.

2012_andrzejki

Tablica informacyjna na trasie rajdu.

2012_andrzejki

Kościół w Karnieszewicach.

2012_andrzejki

Kościół w Karnieszewicach.

2012_andrzejki

Meta rajdu w Dąbrowie.

2012_andrzejki

Meta rajdu w Dąbrowie - wydawanie posiłku.

2012_andrzejki

Sekretariat rajd - w tle Radosław Siegieda i Radosław Brzeziński.

2012_andrzejki

Kościół w Dąbrowie.

2012_andrzejki

Kościół w Dąbrowie.

2012_andrzejki

Ogłoszenie wyników konkursu krajoznawczego. Od lewej: Ewa Nowakowska, Józef Tokarz, Radosław Siegieda, Hanna Siegieda.

2012_andrzejki

Nagrodzeni w konkursie krajoznawczym. W tle: Józef Tokarz, Radosław Siegieda, Radosław Brzeziński.

2012_andrzejki

Uczestnicy rajdu.

2012_andrzejki

Uczestnicy rajdu.

2012_andrzejki

Wręczenie odznak turystycznych. Od lewej: Mietek Szocik, Józef Tokarz i Radosław Siegieda.

2012_andrzejki

Wręczenie odznak turystycznych. Od lewej: Mietek Szocik, Józef Tokarz i Radosław Siegieda.

2012_andrzejki

Wręczenie odznak turystycznych.

2012_andrzejki

Uczestnicy wysłuchują przewodnika turystycznego Marcina Machockiego.

Tekst: Radosław Brzeziński
Zdjęcia: Zbigniew Szczepaniak, Radosław Brzeziński


Powrót do spisu galerii

Wykonanie: Radosław Brzeziński 2002-2021