Pasek
Dzisiaj jest r. Imieniny:
Odwiedziło nas:95636gości.
Reportaże

V Jesienny Rajd Pieszy Doliną Radwi, Chotli i Chocieli
15.10.2016 r.

Trasa Przebieg: Wietrzno - Święta Góra Polanowska - Polanów (10 km)
Meta: Szkoła Podstawowa w Polanowie
Liczba uczestników: 250 osób
2016_jesienny
Komenda
Rajdu:
Komendant: Wacław Nowicki
Prowadzenie trasy: Józef Tokarz, Krystyna Karpowicz, Radosław Siegieda
Konkurs krajoznawczy oraz opieka przewodnicka: Wacław Nowicki
Sekretariat: Danuta Cudzik
Obsługa techniczna startu i mety: Radosław Brzeziński, Marcin Kruszczyński
Współorganizatorzy Burmistrz Miasta i Gminy Polanów
Punktacja:
Odznaka Turystyki Pieszej: 10 pkt
Odznaka Turysta Przyrodnik: 12 pkt
Wietrzno - Dąb bezszypułkowy - 3 pkt
Wietrzno park - Dąb szypułkowy - 2 x 3 pkt. = 6 pkt
Wietrzno pałac - grupa 2 dęby szypułkowe odmiana stożkowa - 3 pkt

Przez malownicze tereny okolic Polanowa prowadził V Jesienny Rajd Pieszy "Doliną Radwi Chotli i Chocieli" zorganizowany w dniu 15 października 2016 r. przez Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Koszalinie.

Organizatorzy rajdu chcieli pokazać nie tylko pięknie wyglądające o tej porze roku parki i lasy polanowskie, ale przede wszystkim jedną z trzech Świętych Gór Pomorza - Świętą Górę Polanowską.

Na start trasy rajdu liczącej ok. 10 km stawiło się w miejscowości Wietrzno ok. 250 turystów, zarówno grupy szkolne, rodziny i osoby indywidualne, gdzie wszystkich przywitał Prezes Zarządu Oddziału Koszalińskiego PTTK, a także prowadzący trasę kol. Józef Tokarz. Następnie krótką prelekcję na temat stojącego nieopodal pomnika przyrody - dębu bezszypułkowego - wygłosił kol. Marcin Kruszczyński. Pokazał również materiały poglądowe pozwalające odróżnić oba gatunki naszych rodzimych dębów. Po tym uczestnicy wyruszyli w kierunku kolejnego bardzo ciekawego obiektu krajoznawczego - pałacu. Pokaźnych rozmiarów, bo wynosząca ok. 4885 m2 neobarokowa bryła Pałacu wzniesiona została w 1920 r. dla przemysłowca z Hamburga Ottona von Trau. Jest to podobno jeden z największych obiektów tego typu na Pomorzu. Kształtem i wielkością porównać go można do "Małego Wawelu" jak nazywany jest pałac w Baranowie Sandomierskim. O pałacu opowiedział J.Tokarz. Na terenie przypałacowego parku uczestnicy zobaczyli kolejne pomniki przyrody - dęby szypułkowe i ich odmianę stożkową. Tradycyjnie opowiedział o nich M.Kruszczyński.

Dalsza trasa wiodła polanowskimi lasami, które przepięknie przebarwiały się o tej porze roku. Po około 9 km turyści, pokonując dwa szlaki piesze: zielony Doliny Radwi im. T.Brzezińskiego oraz czarny Szlak Świętych Gór Pomorza im. Jana Pawła II, weszli na jedną z trzech Świętych Gór Pomorza - Świętą Górę Polanowską - najwyższą mająca ok. 158 m. n.p.m. Tutaj w majestatycznej ciszy i skupieniu wysłuchali bardzo ciekawych informacji, które przekazał Wacław Nowicki, prezes Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Koszalinie, a tprzekazał Wacław Nowickiakże przewodnik turystyczny.

Góra Polanowska została ukształtowana ok. 10 tyś. lat p.n.e. w ostatniej fazie zlodowacenia skandynawskiego jako pozostałość moreny czołowej. Była ona w przeszłości miejscem kultu religijnego oraz ważnym punktem orientacyjnym dla żeglugi i wędrowców. W VI w. na te tereny napływały plemiona kaszubskie, gdzie czczono tutaj Belbuka (kaszubski Biały Bóg). Gdy rozpoczęła się chrystianizacja tych ziem zaczęły powstawać świątynie katolickie poświęcone najczęściej Matce Boskiej. Także tu na Górze Polanowskiej kult Maryi przetrwał przez wieki, czego zwieńczeniem była konsekracja Sanktuarium Matki Boskiej Bramy Niebios, której dokonał 12 czerwca 2010 r. ks. Biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Edward Dajczak.

Pobyt w Sanktuarium był też okazją do pozyskania dodatkowych informacji niezbędnych do rozwiązania pisemnego konkursu krajoznawczego o Gryfie Kaszubskim i kulturze kaszubskiej. Na starcie dorośli uczestnicy rajdu otrzymali Wydanie Specjalne Polanowskich Wiadomości Samorządowych, w których znaleźć można było większość odpowiedzi na pytania konkursowe. Najwięcej poprawnych odpowiedzi udzieliła kol. Emilia Raczyńska - opiekun SKKT PTTK "Presto" przy ZPSM w Koszalinie.

Rajd turyści zakończyli w gościnnych progach Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "Inki" w Polanowie. Na wszystkich czekał tradycyjny posiłek rajdowy ufundowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Polanów. Odbył się również ustny konkurs krajoznawczy dla najmłodszych. Podczas uroczystego zakończenia imprezy piechurom wręczono licznie zdobyte odznaki turystyczne, m.in. Odznaka Turystyki Pieszej oraz Turysta Przyrodnik. Najlepszym uczestnikom konkursów wręczono nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Główny PTTK dzięki udziałowi w akcji "Wędruj z Nami Ojczystymi Szlakami". Grupy szkolne otrzymały pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, które chętnie eksponują w szkolnych kącikach turystycznych.

Organizatorzy rajdu dziękują włodarzom Miasta i Gminy Polanów za ciepłe przyjęcie i pomoc w organizacji imprezy.

Tekst: Marcin Kruszczyński
Zdjęcia: Mieczysław Szocik, Marek Kubiak

Początek trasy w Wietrznie.
Początek trasy w Wietrznie.
Początek trasy w Wietrznie - rozwiązywanie konkursu krajoznawczego.
Uczestnicy rajdu.
Początek trasy w Wietrznie.
Pałac w Wietrznie.
Pałac w Wietrznie.
Na trasie rajdu.
Na trasie rajdu - jeden z pomników przyrody.
Na trasie rajdu.
Na trasie rajdu.
Na trasie rajdu.
Na trasie rajdu.
Święta Góra Polanowska.
Święta Góra Polanowska.
Święta Góra Polanowska - opowiada przewodnik Wacław Nowicki.
Święta Góra Polanowska - opowiada przewodnik Wacław Nowicki.
Święta Góra Polanowska.
Święta Góra Polanowska - opowiada przewodnik Wacław Nowicki (z prawej), z lewej Jżóef Tokarz z flagą kaszubską.
Święta Góra Polanowska.
Zbliżamy się do Polanowa.
Na mecie rajdu.
Na trasie rajdu.
Na trasie rajdu.
Na mecie rajdu.
Na mecie rajdu - sekretariat rajdu.
Na mecie rajdu - sekretariat rajdu.
Na mecie rajdu - sekretariat rajdu.
Zakończenie rajdu - wręczenie zdobytych odznak.
Zakończenie rajdu - wręczenie nagród w konkursie.
Zakończenie rajdu - wręczenie nagród w konkursie.
Zakończenie rajdu - wręczenie nagród w konkursie.
Zakończenie rajdu - wręczenie dyplomów uczestnictwa.
Zakończenie rajdu - wręczenie zdobytych odznak.
Zakończenie rajdu - wręczenie nagród w konkursie.
Trasa rajdu.

Powrót do spisu galerii

Wykonanie: Radosław Brzeziński 2002-2021