Pasek
Dzisiaj jest r. Imieniny:
Odwiedziło nas:90874gości.
Reportaże

60 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej "Koszalin-Mielno 2017"
29.09-1.10.2017 r.

Komenda
Zlotu:
Komandor: Józef Tadeusz Tokarz
Wicekomandor: Radosław Siegieda,
Wicekomandor: Radosław Brzeziński,
Wicekomandor: Hanna Siegieda.
Sekretarz Zlotu: Roman Jacewicz
Sekretariat Zlotu: Ewa Kubiak, Krystyna Karpowicz, Marek Kubiak, Aldona Szczepaniak, Zbigniew Szczepaniak
Skarbnik: Marcin Kruszczyński
Koordynator Zlotu: Daniel Nazaruk
Patronat: Urząd Marszałkowski wojwództwa zachodniopomorskiego

Urząd Marszałkowski wojwództwa zachodniopomorskiegoStarostwo powiatu koszalińskiego

Starostwo powiatu koszalińskiegoPrezydent Miasta Koszalin

Miasto Koszalin
Punktacja:
Odznaka Turystyki Pieszej: 10 pkt
Odznaka Turysta Przyrodnik: 15 pkt
- Obszar Chronionego Krajobrazu - Koszaliński Pas Nadmorski - 10 pkt

Pierwsze ogólnopolskie spotkanie działaczy PTTK, organizujących coraz bardziej popularną turystykę pieszą zorganizowano z inicjatywy Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK jesienią 1958 roku. Organizatorem I Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki na zlecenie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK była Okręgowa Komisja Turystyki Pieszej w Poznaniu. Zlot odbył się w dniach 2-5 października 1958 roku w miejscowości Jeziory położonej nad Jeziorem Góreckim na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. W pierwszym Zlocie uczestniczyło 57 osób.
Przodownik Turystyki Pieszej PTTK jest członkiem społecznej kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, inicjatorem rozwoju i popularyzatorem turystyki pieszej i krajoznawstwa. Przodowników mianuje oraz rozszerza ich uprawnienia Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego po zdaniu egzaminu przez kandydata.
60 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbył się w dniach 27.09-01.10. 2017 roku z bazą w Mielnie-Unieściu na terenie obiektów ośrodka Rewita. Organizatorem Zlotu był Oddział Koszaliński PTTK. Nadzór merytoryczny sprawowała Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK.
Zlot został objęty patronatem przez Prezydenta miasta Koszalina oraz Burmistrza miasta Mielno i Starostę Koszalińskiego. Partnerami Zlotu były Regionalne Centrum Informacji Turystyczne i Klub Przewodników Terenowych PTTK w Koszalinie.
Celami Zlotu było upowszechnianie turystyki pieszej i krajoznawstwa oraz propagowanie turystyki kwalifikowanej jako formy aktywnego wypoczynku, promocja turystycznych, krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych walorów Pomorza Środkowego i Ziemi Koszalińskiej, możliwość zdobycia odznak krajoznawczych Ziemi Koszalińskiej, zdobywanie i rozszerzenie uprawnień Przodowników Turystyki Pieszej także wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska turystów pieszych.
W Zlocie uczestniczyło ponad 120 przodowników turystyki pieszej, członków PTTK i osób nie zrzeszonych w PTTK. W trakcie Zlotu uczestnicy odbyli szereg wycieczek krajoznawczych zwiedzając m.in. 28.09.2017 r. Tychowo z głazem "Trygław", Połczyn Zdrój, Drahim, Drawsko Pomorskie, Świdwin i bazylikę w Białogardzie. Następnego dnia, tj. W piątek koszalińscy przewodnicy PTTK umożliwili członkom Zlotu zapoznanie się z zabytkami i historią Koszalina. Popołudnie tego samego dnia zostało poświęcone dyskusji w zespołach dyskusyjnych obejmujących zagadnienia: tematyki historycznej w imprezach turystyki pieszej ze szczególnym uwzględnieniem faktu ogłoszenia przez Sejm roku 2018 "Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości" i "Rokiem Jubileuszu 250-lecia Konfederacji Barskiej", szlaków turystycznych i ich oznakowania, szkoleń, egzaminów i regulaminów oraz ogólnopolskich imprez turystyki pieszej.
Merytoryczna dyskusja została przerwana przez nieubłagany czas kolacji i przez wielu uczestników Zlotu była kontynuowana jeszcze w grupach po wieczornym posiłku. W tym samym czasie trwały egzaminy na uzyskanie uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej PTTK oraz rozszerzenie uprawnień.
W sobotę 30 września uczestnicy Zlotu mieli do wyboru trzy autokarowo-piesze wycieczki krajoznawcze. Pierwsza wiodła do Darłowa z możliwością zwiedzenia kościołów w Iwięcinie i Bukowie Morskim. Wiele osób z zaciekawieniem oczekiwało też na tej wycieczce na możliwość zapoznania się w Bobolinie z terenami, gdzie Niemcy testowali w czasie II wojny światowej słynne działo "Dora" i przebiegał tzw. "chiński mur", który miał chronić tajemnice tej broni przed wzrokiem ciekawskich. Kolejna wycieczka wiodła "Szlakiem Latarni Morskich" poprzez Gąski, Trzebiatów, Niechorze i Kołobrzeg, gdzie możliwe było również zwiedzenie kołobrzeskiej Katedry. Trzecia wycieczka łączyła w sobie elementy wędrówki pieszej z tym co jest oczywiste nad Bałtykiem, tj. pływaniem. Jej uczestnicy pokonali trasę z Unieścia poprzez Łazy, Osieki do Łabusza, nie omieszkając wykorzystać wiedzy księdza Henryka Romanika podczas zwiedzania kościoła w Osiekach. Po posiłku w Łabuszu nastąpiła przeprawa statkiem do Jamna, gdzie zwiedzono kościół w Jamnie i Izbę Jamneńską. Tę pieszo-pływającą trasę zakończono w Unieściu, gdyż tą samą jednostką pływającą nastąpiła przeprawa z Jamna do Unieścia. Zwieńczeniem tego kolejnego dnia Zlotu była biesiada turystyczna na wolnym powietrzu na terenie bazy noclegowej.
Niedzielne przedpołudnie, to oficjalne zamknięcie Zlotu i pożegniania z nadzieją zobaczenia na kolejnym Zlocie w 2018 roku tym razem w Krakowie.

tekst: Zbigniew Szczepaniak
zdjęcia: Zbigniew Szczepaniak, Marek KubiakPowrót do spisu galerii

Wykonanie: Radosław Brzeziński 2002-2019