Pasek
Dzisiaj jest r. Imieniny:
Odwiedziło nas:95271gości.
Reportaże
Trasa
Przebieg: Gozd - Boboliczki (zespół dworsko-pałacowy) - dojazd pożarowy nr 14 (leśna droga Boboliczki/Ubiedrze) - ruiny młyna na dopływie Chocieli - tereny nieistniejącej wsi Witanki (dawne Wittenkathen) - Ubiedrze (pozostałości zespołu dworskiego Lindenhof, dawny cmentarz ewangelicki z aleją lipową, budynek dawnej szkoły) - Różewko - Grotniki/Stróżany - Kurowo. Drogi i dukty leśne oraz bezdroża o zróżnicowanym podłożu - długość trasy 14 km.
Meta: Świetlica Wiejska w Kurowie
Liczba uczestników: 95 osób
Komenda
Rajdu:
Komendant: Roman Jacewicz
Szef Logistyki:Tadeusz Tokarz
Przodownicy turystyki pieszej: Zbigniew Szczepaniak, Roman Jacewicz
Konkurs krajoznawczy: Zbigniew Szczepaniak
Meta, sekretariat: Radosław Brzeziński, Tadeusz Tokarz, Marek Kubiak
Współorganizatorzy: Gmina Miasto Koszalin, Gmina Bobolice
Punktacja:
Odznaka Turystyki Pieszej: 14 pkt
Odznaka Turysta Przyrodnik:
- Użytek ekologiczny przy drodze pożarowej nr 14 - 5 pkt,
- Obszar Natura 2000 "Dolina Radwi, Chocieli i Chotli" specjalny obszar ochrony siedlisk - jedna pieczątka 5 pkt - maksymalnie 25 pkt,
- Pomnik przyrody - aleja lipowa w Ubiedrzu - 3 pkt.
Odznaka Przyrodniczo-Krajoznawcza "Miłośnik Doliny Radwi, Chocieli i Chotli" - Dolina Chocieli w okolicach Ubiedrza (wzniesienia morenowe).

To był Jubileuszowy 50 Żarnowiec

Autobusami docierami do wsi Gozd. Tu otwieramy nasz Jubileuszowy 50 Rajd Pieszy "W Poszukiwaniu Kwitnącego Żarnowca". Jest to najdłużej organizowany Rajd przez nasz Oddział istniejący od 1960 roku. W trakcie tych 50 Rajdów poszukiwaliśmy żarnowca w różnych zakątkach Pomorza Środkowego. Korzystaliśmy też z funkcjonującej wtedy kolejki wąskotorowej. Przykładowo w 1990 roku podczas XXI Rajdu "W Poszukiwaniu Kwitnącego Żarnowca" dojechaliśmy kolejką wąskotorową do wsi Krępa i następnie pieszo przemierzyliśmy trasę do Rosnowa.
Wracamy do Jubileuszowego 50 Rajdu. Nad wsią Gozd dominuje kościół rzymsko-katolicki p.w. Świętego Jakuba Apostoła - neogotycki, z II połowy XIX w., który wraz z otoczeniem (dawny cmentarz przykościelny) jest wpisany do ewidencji zabytków. Przechodzimy przez Boboliczki i mijamy zespół dworsko-parkowy, który też figuruje w ewidencji zabytków. Idąc dalej widzimy na niedużym wzniesieniu ołtarz polowy ustawiony z naprawdę dużych kamiennych głazów przez właściciela posiadłości i dochodzimy do jeziorka nad którym jest grono wędkarzy. Towarzyszą nam wzdłuż drogi kamienne głazy pochodzące z nieczynnej już kopalni kruszyw mineralnych. Dochodzimy do skrzyżowania polnych dróg, a na nim centralne miejsce zajmuje kolejny duży głaz. Skręcamy w prawo i dojazdem pożarowym nr 14 poprzez las pokonujemy teren na którym ustanowiono użytek ekologiczny. Dochodzimy do cieku wodnego przecinającego naszą trasę. Ulga, bo tym razem most nadal jest. Tu odpoczywamy, dzielimy się na dwie grupy i kolejno podążamy w las do ruin młyna. Docieramy do istniejących wyraźnych pozostałości spiętrzenia wody. Można zobaczyć też wystające z gruntu bardzo wyraźne pozostałości zabudowań tej osady młyńskiej.
Następnie idąc dalej tą leśną drogą biegnącą wzdłuż płynącej w niedalekiej odległości w dolinie Chocieli docieramy do skraju Ubiedrza. Wydawałoby się, że to wieś jakich wiele, ale to mylna ocena. Już na skraju wsi, po lewej stronie dojazdu pożarowego nr 14, lokalizujemy ukryte pośród drzew pozostałości zabudowań dworskich. Z układu największych drzew można też wyczytać jak biegła aleja dojazdowa do dworku. Według map z końca XIX w. dworek zwano "Lindenhof". Zaraz za pozostałościami dworku, krawędzią jego zabudowań, patrząc w stronę Chocieli, widać wyraźną płaszczyznę. Tu był ogród. Mieszkańcy dworku podziwiali go ze swoich okien. Naszą uwagę zwraca stara jabłoń walcząca z nieubłaganym upływem czasu.
Nas rajdowy czas też biegnie. Wkraczamy do Ubiedrza. Z nutą refleksji przechodzimy lipową aleją cmentarną przez teren dawnego XIX w. cmentarza ewangelickiego i wychodzimy na drogę biegnącą przez wieś, W pobliżu tej drogi, z prawej strony znajdował się drugi dworek w Ubiedrzu, ale tereny te są teraz w rękach prywatnych. Brukowana wiejska droga przez Ubiedrze prowadzi nas do kolejnego zbytku. Jest to budynek dawnej szkoły z końca XIX w. znajdujący się na krańcu wsi po prawej stronie drogi. Jej mury wzniesione z czerwonej cegły witają nas już z daleka. Z lewej strony drogi gdzieś tam poniżej w głębokiej dolinie płynie Chociel.
Opuszczamy Ubiedrze i przed nami Różewko. Tu zatrzymujemy się na krótki odpoczynek. Wykonujemy zwrot i ruszamy polną drogą w kierunku kolejnej wsi. Drogowskaz mówi, że idziemy do wsi Grotniki, a mapa, że zmierzamy do wsi Stróżany. Mijamy zabudowania składające się na jedno duże gospodarstwo rolne i ponownie wchodzimy w las. Ten las to ponownie tereny Obszaru Natura 2000 "Dolina Radwi, Chocieli i Chotli". Na tym rajdzie ten Obszar Natura 2000 obejmował też tereny otaczające dojazd pożarowy nr 14, którym wcześniej przeszliśmy. Wykorzystując dukty leśne i bezdroża pokonujemy las lokalizując "50" naniesione na kamieniach i drzewach, które prowadzą nas do dawnej leśnej wiejskiej drogi Kępno-Kurowo. W trakcie marszu do Kurowa coraz wyraźniej widać wieżę kościoła i budynki mieszkalne.
Docieramy do Kurowa, gdzie sołtys wraz z radą sołecką udostępnili nam świetlicę na zakończenie Rajdu. Ochoczo korzystamy też z otwartego sklepu przy świetlicy. Posilamy się zupą rajdową. Zakończenie prowadzi Komendant Rajdu - Roman Jacewicz. Trwają prace sekretariatu Rajdu którego obsadę stanowią Marek, Radek i Tadeusz. Zgłaszają się chętni do konkursu krajoznawczego. Konkurs jest tym razem w trzech kategoriach. Dzieci młodsze, dzieci starsze i jest jeszcze kategoria otwarta, czyli młodzież i pełnoletni.
Po konkursie krajoznawczym zakończenie. Dyplomy i nagrody otrzymują uczestnicy konkursu krajoznawczego, który stał na wysokim poziomie. Tym razem wszyscy wiedzieli też co oznacza skrót PTTK. Uznanie dla osób startujących w kategorii młodzież i pełnoletni, które zaprezentowały bardzo dużą wiedzę. Były też dyplomy dla turystycznych rodzinek. Może następnym razem także wezmą udział w konkursie krajoznawczym.

Zwycięzcy konkursu krajoznawczego w poszczególnych kategoriach to:

  1. Dzieci młodsze - Martyna Szczepaniak - Szkoła Podstawowa Nr 17 w Koszalinie,
  2. Dzieci starsze - Maciej Wnęk - Szkoła Podstawowa Nr 17 w Koszalinie,
  3. Młodzież i pełnoletni - Karolina Cyc & Magdalena Tybulewicz - Zespół Szkół Nr 1 w Koszalinie.

Do zobaczenia.

Tekst: Zbigniew Szczepaniak


Powrót do spisu galerii

Wykonanie: Radosław Brzeziński 2002-2021