Pasek
Dzisiaj jest r. Imieniny:
Odwiedziło nas:2435gości.
Koła i kluby

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK jest formą zajęć pozalekcyjnych szkoły. Poprzez udział w nim uczniowie będacy członkami PTTK rozwijają zainteresowania krajoznawcze i turystyczne. Pod opieką swoich nauczycieli-społecznych opiekunów SKKT poznają swoje miasto, okolicę, region, obiekty kultury narodowej, pomniki przyrody, zdobywają odznaki krajoznawcze i turystyczne, opiekują się powierzonymi klubowi zabytkami, pomnikami przyrody oraz organizują w czasie ferii zimowych i wakacji, np. obozy wędrowne.


Nazwa koła / klubu: Internet:
SKKT PTTK 4.TDNS "DREPTUSIE"
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie
SKKT PTTK przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie
SKKT PTTK "PRESTO" przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie
SKKT PTTK "17" przy Szkole Podstawowej nr 17 w Koszalinie strona
SKKT PTTK "TRAMP" przy Zespole Szkół Samochodowych w Koszalinie strona

Dla członków PTTK, zainteresowanych uprawianiem wybranej dyscypliny turystyki kwalifikowanej stworzono przy naszym Oddziale kluby specjalistyczne, działające na prawach koła PTTK. Do zadań klubów należy popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa, zasad kultury uprawiania turystyki w ogóle i dobrych obyczajów związanych z dyscypliną preferowaną przez dany klub, a w szczególności:

  • organizowanie i ułatwianie członkom oraz sympatykom uprawiania turystyki oraz zdobywania odznak turystycznych;
  • organizowanie szkolenia własnego oraz kierowanie członków klubu na kursy i obozy szkoleniowe wyższych stopni, prowadzone przez PTTK oraz inne organizacje;
  • organizowanie wycieczek, imprez i wypraw oraz ułatwianie członkom udziału w imprezach innych ogniw PTTK i stowarzyszeń;
  • organizowanie życia kulturalno-towarzyskiego dla członków i sympatyków klubu.

Wszechstronne możliwości organizowania i ułatwione uprawianie wybranej dyscypliny turystyki sprawia, iż kluby skupiają najbardziej doświadczonych turystów i działaczy PTTK. Spośród nich rekrutują się członkowie specjalistycznych komisji oddziałowych kształtujących program działania poszczególnych dziedzin krajoznawstwa i turystyki oraz całego Towarzystwa.

Nazwa koła / klubu: Internet:
Logo Adventure Klub Motocyklowy PTTK "ADVENTURE"
Logo PTTK Skauci Koło PTTK "SKAUCI"
Klub Turystyki Pieszej "ORŁY" w Słupsku
Koło Terenowe przy Oddziale Koszalińskim PTTK
Logo SEZAM Harcerski Klub Turystyki Pieszej "SEZAM" w Koszalinie
Klub Przewodników Terenowych PTTK w Koszalinie
Klub Płetwonurków PTTK "MARES" w Koszalinie
Koło PTTK przy Instytucie Ziemniaka w Boninie
Klub PTTK "PERKOZ" w Boninie
HKTP PTTK "DREPTAK" w Świeszynie

Jeżeli masz więcej pytań - skontaktuj się z naszym Oddziałem.
Uzyskasz tu szczegółowe informacje na temat działalności poszczególnych kół i klubów.

Do zobaczenia na turystycznym szlaku !!!

Wykonanie: Radosław Brzeziński 2002-2019