Pasek
Dzisiaj jest r. Imieniny:
Odwiedziło nas:8323gości.
Ich pasją była turystyka

Biografie najbardziej zasłużonych działaczy turystycznych regionu koszalińskiego piórem Bernarda Konarskiego.


Brzeziński

mgr inż. Tadeusz Brzeziński (03.08.1953-18.09.2004)

Z wykształcenia mgr inż technolog materiałów, z zamiłowania turysta i krajoznawca.

Urodził się 3 sierpnia 1953 roku w Nakle nad Notecią. Niedługo później wraz z rodzicami przyjechał do Koszalina. Tu ukończył szkołę podstawową, liceum im. Wł. Broniewskiego i studia wyższe w Instytucie Inżynierii Materiałowej w Wyższej Szkole Inżynierskiej (obecnie Politechnika Koszalińska). Zawodowo pracował w kilku koszalińskich zakładach telekomunikacyjnych, a od kilku lat prowadził samodzielną działalność gospodarczą.

Od najmłodszych lat z pasją parał się krajoznawstwem i turystyką. Do PTTK wstąpił w 1967r. działając w kołach i klubach PTTK. Uzyskał uprawnienia przodownika turystyki pieszej (nr 5084) i kolarskiej (nr 6373), a także przewodnika turystycznego i pilota. Od lat 70-tych pełnił funkcję skarbnika, a na­stępnie wiceprezesa Zarządu Oddziału PTTK w Koszalinie. Od roku 1987 nieprzerwanie do ostatnich dni był prezesem Koszalińskiego Oddziału PTTK. Wielokrotnie brał udział w organizacji kursów przewodnickich i przodow­nickich. Jego wychowankami jest wielu obecnych przewodników. Zgromadził bogatą bibliotekę krajoznawczą. Koszaliński Oddział PTTK kierowany przezeń, systematycznie w ciągu każdego roku organizował ponad 20 imprez - rajdów, zlotów, złazów, w których uczestniczyło po kilkaset osób, głównie dzieci i młodzieży.

Był człowiekiem serdecznym, przyjaznym i koleżeńskim. Nie zrażał się kłopotami i trudnościami, których ostatnio nie brakuje w społecznej działalności krajoznawczej. Widział sens i potrzeb po­znawania regionu i kraju oraz zachęcał do tego innych. Każda im­preza miała myśl przewodnią - poznawanie "małej ojczyzny".

Za swoją działalność odznaczony był m.in.:

 • Srebrną Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" - 1976r.
 • Odznaką Działacza Turystyki - 1977r.
 • Srebrną Honorową Odznaką PTTK - 1978r.
 • Złotą Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" - 1981r.
 • Odznaką "Zasłużony Działacz Zarządu Oddziału PTTK w Koszalinie" - 1981r.
 • Złotą Honorową Odznaką PTTK - 1984r.
 • Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa koszalińskiego" - 1989r.
 • Odznaką "25 lat w PTTK" - 1992r.
 • Odznaczony Srebrną Odznaką "Zasłużony Działacz Turystyki"- 1993r.
 • Odznaką "Za zasługi dla turystyki" - 1999r.
 • Medalem - "Za Zasługi dla Koszalina i woj. Koszalińskiego"
 • Odznaką 100-lecia PTTK
 • oraz wieloma innymi odznaczeniami resortowymi i organizacyjnymi.

Zmarł nagle 18 września 2004r na szlaku pieszym w Złotoryi w czasie wycieczki na 47. Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej "Legnica 2004". Osierocił dwóch synów.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 23 września 2004 r o godzinie 10.00 w sali ceremonialnej domu pogrzebowego, następnie odprawiona została Msza Święta w Kościele pw. Św. Ducha. Spoczął na cmentarzu w Koszalinie. Nad otwartą mogiłą ś.p. Tadeusza pożegnali: Bernard Konarski - w imieniu PTTK, Grażyna Kościerzyńska - Siekan w imieniu przewodników koszalińskich oraz Kazimierz Rosół - komandor 47. Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników TP "Legnica 2004". Jego mogiłę pokryła góra kwiatów. Zapalono znicze. Nad grobem pochylił się sztandar Oddziału PTTK w Koszalinie. Jego przedwczesna śmierć wywołała zrozumiały żal wśród przyjaciół i znajomych.

W uznaniu zasług Tadeusza Brzezińskiego dla środowiska turystycznego Koszalina, XVI Zjazd Koszalińskiego Oddziału PTTK obradujący w dniu 12 marca 2005r. nazwał Jego imieniem pieszy Szlak Doliny Radwi im. Tadeusza Brzezińskiego.

opracował: Bernard Konarski, Radosław Brzeziński


Szlak zielony Szlak Doliny Radwi im. Tadeusza Brzezińskiego
Mostowo - Cybulino - Wietrzno - Polanów - 35,8 km
Wykonanie: Radosław Brzeziński 2002-2021