Pasek
Dzisiaj jest r. Imieniny:
Odwiedziło nas:8322gości.
Ich pasją była turystyka

Biografie najbardziej zasłużonych działaczy turystycznych regionu koszalińskiego piórem Bernarda Konarskiego.


Józef Filip Dąbrowski (1926-1983)

Urodził się 30 kwietnia 1926 r. w kolonii Staw Nowakowski koło Zamościa. Jego ojciec Bolesław był nauczycielem, matka - Apolonia z d. Janusz, nie pracowała zawodowo, zajmowała się wychowywaniem dzieci. Miał trzy siostry i brata.

Szkołę powszechną ukończył w Zamościu. Już w okresie okupacji, jako kilkunastoletni chłopiec działał w ruchu oporu. Po zakończeniu wojny podjął naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Hetmana Zamojskiego w Zamościu i tam w 1948r. uzyskał maturę. Następnie studiował na Politechnice Gdańskiej, służąc jednocześnie w Kompanii Akademickiej Marynarki Wojennej.

W listopadzie 1949 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował w MON, a następnie w PKS-ie. W 1951 r. zamieszkał w Sławnie i od 15 stycznia 1951 r. podjął pracę w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w Koszalinie. W 1953 r. przeprowadził się do Koszalina. Nadal pracował w tej samej instytucji, która z czasem zmieniła nazwę na Wojewódzką Komisję Planowania. Początkowo był tam samodzielnym specjalistą, następnie - kierownikiem działu, przewodniczącego wkrótce zastępcą przewodniczącego WKP.

W czasie pracy zawodowej podjął studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył w 1966 r. uzyskując tytuł magistra z zakresu geografii gospodarczej.

Józef Dąbrowski w pracy zawodowej wyróżniał się wysokim poczuciem odpowiedzialności, umiejętnością ułożenia koleżeńskich stosunków z pracownikami, ogromną życzliwością dla ludzi, trafnością podejmowanych decyzji. Był uzdolnionym prelegentem, wielokrotnie występował na szkoleniach zawodowych jako wykładowca,

Prowadził też odczyty i prelekcje w stowarzyszeniach zawodowych i społecznych. Ponadto także publikował. Jego artykuły z zakresu ekonomii i planowania ukazywały się w " Zapiskach Koszalińskich " i innych periodykach.

Zmarł w 1983r.

opracował Bernard Konarski

Wykonanie: Radosław Brzeziński 2002-2021