Pasek
Dzisiaj jest r. Imieniny:
Odwiedziło nas:8322gości.
Ich pasją była turystyka

Biografie najbardziej zasłużonych działaczy turystycznych regionu koszalińskiego piórem Bernarda Konarskiego.


Witold Konwicki (1923-1971)

Ci, co go znali pamiętają, że był uroczym kompanem, niezwykle życzliwym ludziom.

Kierując koszalińskim zespołem wodniaków, przeprowadzał wszystkie sprawy, nawet te najtrudniejsze, nie podnosząc nigdy głosu. Był zawsze optymistą, a wodniacka brać mógł nań liczyć jak na Zawiszę. Któż nie pamięta jego wysłu­żonego składaka "Pelikan", na którym przebył wiele szlaków wodnych, z których najbardziej umiłował sobie rzekę Drawę.

Witold Konwicki urodził się 9 listopada 1923 r. we Włocławku, gdzie do 1939 r. uczęszczał najpierw do szkoły powszechnej, a następnie do gimnazjum. Wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, trafił później do Holandii. Stamtąd w marcu 1945 r. uciekł do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W dniu 4 kwietnia 1945 r. rozpoczął służbę wojskową w I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, z którą przeszedł szlak bojowy zakończony walkami i zdobyciem portu wojennego Rzeszy - Wlhelmshafen. Po zakończeniu wojny ukończył we Francji kurs notarialny. Do kraju wrócił w 1945 r., osiadł w Koszalinie i pracował do końca życia, jako kierownik Referatu Nadzoru Specjalnego w Urzędzie Wojewódzkim.

Jako wielki miłośnik ojczystego kraju, z zapałem uprawiał turystykę. Jego pasją było kajakarstwo. Od 1955 r. przez ponad 15 lat był przewodniczą­cym Okręgowej Komisji Turystyki Kajakowej PTTK w Koszalinie. Zorganizował w tym okresie wiele kursów przodowników turystyki kajakowej. Wychował wielu działaczy kajakarskich koszalińskiego środowiska. Był także organizatorem spływów kajakowych, m.in. Centralnego Spływu Kajakowego "Drawa 70". Z jego inicjatywy powstał Klub Turystyki Ka­jakowej "Perkoz" w Koszalinie i takiż klub "Kapok" w Słupsku. Pod Koniec swego aktywnego życia zainicjował cykl spływów wodami Pomorza Środkowego pn. "Z wizytą u Neptuna", które staraniem Komisji Turystyki Kajakowej ZW PTTK doczekały się realizacji. Niestety na pierwszej imprezie tego typu zabrakło już Witka, który zmarł 21 lipca 1971 r. w Koszalinie.

Za pracę zawodową i działalność społeczną Witold Konwicki był odzna­czony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką "Zasłużonego Działacza Turystyki", srebrną i złotą Odznaką Honorową PTTK i wielu innymi.

opracował Bernard Konarski

Wykonanie: Radosław Brzeziński 2002-2021