Informacje Oddziału Koszalińskiego PTTK (30 lipiec 2021)