Informacje Oddziału Koszalińskiego PTTK (04.06.2016)