Informacje Oddziału Koszalińskiego PTTK (03 grudzień 2020)