Informacje Oddziału Koszalińskiego PTTK (17.05.2017)