copy_Informacje Oddziału Koszalińskiego PTTK (29 kwiecień 2017)