Informacje Oddziału Koszalińskiego PTTK (23 styczeń 2021)