Pasek
Dzisiaj jest r. Imieniny:
Odwiedziło nas:12760gości.
Historia Koszalińskiego Oddziału PTTK

POWOŁANIE ODDZIAŁU I PIERWSZY ZJAZD

W roku 1959 Zarząd Okręgu powołał Zarząd Komisaryczny, którego przewodniczącym mianował Kazimierza Bartkiewicza oraz przekazał Oddziałowi w administrację bazę noclegową. Oddział przejął również sprawy organizacyjne kół i klubów już istniejących.

Dwa posiadane obiekty turystyczne spełniły ważną rolę w zapewnieniu tanich noclegów w Koszalinie i okolicy. Schronisko PTTK w Koszalinie mieściło się w barakach przy ul. Racławickiej. Przy obiekcie tym istniała również wypożyczalnia sprzętu turystycznego. Administrowano też Ośrodkiem Turystycznym w Mielnie. Bilans na koniec roku 1959 zamknął się kwotą w dochodach - 132.180,66 zł, a majątek Oddziału wynosił - wg spisu - 95.361,50 zł. Niestety, Oddział zarządzał tymi obiektami zaledwie kilka lat. Schronisko w Koszalinie uległo likwidacji w 1967 r. na skutek budowy obiektów Wyższej Szkoły Inżynierskiej (dzisiaj Politechnika Koszalińska), a Ośrodek w Mielnie został ponownie przekazany do Zarządu Okręgu na przełomie lat 1964/65.

Od dnia 1 stycznia 1960 r. zatrudniono pracownika etatowego. Biuro Oddziału mieściło się w jednym pokoju wspólnie z Zarządem Okręgu - w nieistniejącym już budynku przy ul. Zwycięstwa 39 - obok byłego gmachu PKO.

Najprężniej działającym kołem w tym okresie było Koło PTTK przy ówczesnym Wydziale Finansowym Prezydium WRN zajmujące się głównie turystyką wodną.

Pierwszy Walny Zjazd Oddziału przygotowany przez Zarząd Komisaryczny odbył się dnia 14 stycznia 1960 r. Zjazd wybrał Zarząd Miejski w Koszalinie w składzie:

Kazimierz Bartkiewicz prezes
Irena Kilczewska wiceprezes
Feliks Myszkier skarbnik
Anastazja Siczek sekretarz
Włodzimierz Kmieciak członek Zarządu
Lidia Konwicka  
Józef Rzepecki  

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:

Marek Kociatkiewicz przewodniczący
Edmund Pikuziński członek Komisji
Kazimierz Lewandowski  

oraz Sąd Koleżeński:

Leon Strojny przewodniczący
Jan Kędzierski członek Sądu
Ryszard Biernadzki  

Zasięg terytorialny Oddziału obejmował miasto i powiat Koszalin. Podjęte zostały starania o rejestrację Oddziału. Pod wnioskiem skierowanym do Prezydium Zarządu Głównego PTTK i ówczesnego Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium WRN w Koszalinie podpisali się członkowie - założyciele: Kazimierz Bartkiewicz, Irena Kilczewska, Anastazja Siczek, Feliks Myszkier, Włodzimierz Kmieciak, Józef Chrząszczyński, Łucja Chrząszczyńska, Marian Czerner, Bolesław Perlak, Ewa Bońkowska, Irena Bęcka, Zofia Śliwińska, Irena Proskura, Krystyna Czerner i Danuta Tracz. Decyzją Urzędu Spraw Wewnętrznych PWRN w Koszalinie z dnia 08.11.1960 r. dokonana została rejestracja stowarzyszenia "Oddział PTTK w Koszalinie" z wpisem do rejestru nr 563. Obydwie daty - 14 stycznia 1960 i 8 listopada 1960 - przyjmowane były w latach późniejszych jako podstawa obchodzenia X i XX-lecia Oddziału PTTK w Koszalinie. Jednakże w świetle przedstawionych w poprzednim rozdziale faktów, początki Oddziału PTTK w Koszalinie sięgają lat 1950-1951.

Opracowano na podstawie publikacji Wacława Nowickiego "Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Koszalinie w latach 1950-1985" Koszalin 1985


powrót
Wykonanie: Radosław Brzeziński 2002-2021