Pasek
Dzisiaj jest r. Imieniny:
Odwiedziło nas:12760gości.
Historia Koszalińskiego Oddziału PTTK

OKRES DO NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU W 1964 R.

Na koniec 1961 r. Oddział skupiał 550 członków zrzeszonych w 8 kołach. Do najbardziej działających jednostek w tym okresie należały m.in.: Koło przy Oddziale Narodowego Banku Polskiego zajmujące się turystyką motorową, Szkolne Koło przy Technikum Budowlanym oraz wspomniane już Koło przy Wydziale Finansowym PWRN. Warto nadmienić, że Koło przy Technikum Budowlanym - kierowane przez nauczyciela Włodzimierza Kmieciaka - było organizatorem kursu przodowników turystyki kolarskiej dla 20 osób.

Najwięcej jednak jednostek istniejących roku 1985 powstało w 1964 r. Były to: Wojskowe Koła przy Klubie Garnizonowym, WSOWOPL, Komendzie Wojewódzkiej MO, przy LO im. Wł. Broniewskiego - reaktywowane dopiero w 1970 r.. Zanikła również działalność kół przy Centrali Spółdzielni Ogrodniczych, Zakładach Roszarniczych, PSS "Społem", Domu Kultury Dzieci i Młodzieży i Inspektoracie Wojewódzkim PZU. Zanik działalności jednostek organizacyjnych jest związany ze zmianą miejsca pracy najbardziej aktywnego działacza Towarzystwa, który jest inicjatorem założenia koła we własnym środowisku oraz "motorem" napędowym jego działalności.

Najbardziej aktywne koła organizowały imprezy turystyki kwalifikowanej i wycieczki krajoznawcze we własnym zakresie. I tak, Koło przy Wydziale Finansowym PWRN zorganizowało 10-dniowy rajd pieszy w Bieszczadach i wycieczkę w Beskid Żywiecki. Prezesem Koła był Edmund Kaczmarek a skarbnikiem - przodownik turystyki kajakowej Stanisław Królikiewicz. Koło "Exlibris" przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowało "Zgaduj-zgadulę", zaś Koło przy Oddziale Wojewódzkim NBP - kierowane przez Stanisława Maniowskiego 4) - wycieczkę po Szwajcarii Kaszubskiej. Koło przy KW MO organizowało rejsy żeglarskie w oparciu o sprzęt Klubu "Gwardia". Prezesem Koła przy WSOWOPL był w tym okresie Tadeusz Zawadzki, a Koło było organizatorem rajdów motorowych i kolarskich. Koło przy Zarządzie Okręgu PTTK zorganizowało wycieczkę krajoznawczą do Trójmiasta. Pracą Koła kierował Marian Lewicki, a w skład Zarządu wchodzili również Teresa Stolarska - sekretarz i Danuta Tracz - skarbnik.

Kolejne lata przyniosły również wzrost ilości organizowanych wycieczek przez Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego. W roku 1964 wysłano poza teren województwa 25 grup wycieczkowych, a ogólny obrót z działalności usługowej wyniósł 829 tys. złotych.

Uregulowane zostały również sprawy przewodników. Na wniosek Zarządu Oddziału PTTK dnia 10.04.1962 r. WKKFiT PWRN nadając formalne uprawnienia przewodnika terenowego osobom oprowadzającym dotąd wycieczki: Józefowi Chrząszczyńskiemu, Irenie Bęckiej, Zenonowi Lisieckiemu i Jerzemu Zagórskiemu. Już w roku 1964 przewodnicy obsłużyli 95 wycieczek dla 2043 osób. Natomiast pod koniec 1964 r. założone zostało przy Zarządzie Oddziału Koło Przewodników Terenowych, a jego pierwszym prezesem wybrana została Irena Bęcka. Koło liczyło 18 osób. Powołanie Koła było wynikiem m.in. zorganizowanego kursu na stopień przewodnika nizinnego, na którym szkolono 65 osób z całego województwa. Najwięcej osób, bo aż 16, zgłosiło się z Koła PTTK przy Studium Nauczycielskim w Koszalinie.

Oddział borykał się w tym okresie z wieloma problemami kadrowymi i organizacyjnymi. W roku 1961 został zwolniony dyscyplinarnie kierownik Ośrodka w Mielnie, a w 1964 r. - kierownik Biura Zarządu Oddziału PTTK. Dodatkowo nie przyniosły efektów starania o przydział lokalu. Siedziba Oddziału została przeniesiona do baraków przy ul. Racławickiej, a stamtąd w 1963 r. - po 3 latach zabiegów - do nowo wybudowanego budynku przy ul. Dworcowej (dawniej Świerczewskiego) 11/15 (część obecnych pomieszczeń LOT) - co rozwiązało problemy lokalowe.

Przez krótki okres Zarząd Oddziału prowadził przystań kajakową na jeziorze Jamno w Mielnie - głównie na potrzeby wczasowiczów przebywających w Ośrodku Turystycznym.

W tych warunkach odbywały się kolejne Zjazdy Oddziału: II Zjazd 11 marca 1962 r.; III Zjazd 5 kwietnia 1964 r. Ten ostatni decyzją Wydziału Spraw Wewnętrznych PMRN i Zarządu Okręgu PTTK został uznany za nieprawomocny. Przeprowadzony 13 grudnia 1964 r. Zjazd Nadzwyczajny wybrał nowe władze Oddziału i nakreślił kierunki działalności na najbliższe lata.

Opracowano na podstawie publikacji Wacława Nowickiego "Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Koszalinie w latach 1950-1985" Koszalin 1985


powrót
Wykonanie: Radosław Brzeziński 2002-2021