Pasek
Dzisiaj jest r. Imieniny:
Odwiedziło nas:27516gości.
Szlaki Regionu Koszalińskiego

Szlak zielony  Szlak Kamieni Granicznych ZP-1031-z

Zielony szlak długości 12 km zaczyna się w Dzierżęcinie i wiedzie miejscami nieprzejezdną dla rowerów Równiną Białogardzką, wokół Jeziora Lubiatowskiego do Bonina.

Wędrówkę rozpoczynamy w Dzierżęcinie, na przystanku autobusowym podmiejskiej linii 2. Z przystanku idziemy szosą w kierunku Lubiatowa, za domem nr 9 skręcamy w lewo. Za paśnikiem, który mijamy, ponownie skręcamy w lewo i idziemy ścieżką pod górę. Następnie na przełaj, ale zgodnie ze znakami schodzimy do niewielkiej kotliny z bagienkiem. Wędrujemy ścieżką wzdłuż bagna aż do jego południowo-wschodniego skraju. Tu stromą ścieżką w górę dochodzimy do drogi leśnej i tu skręcamy w lewo. Wchodzimy na kolejny pagórek, gdzie skręcamy w prawo. Wychodzimy na skraj lasu i 500 metrów dalej skręcamy w lewo, kierując się zarośniętą leśną ścieżką ku skrzyżowaniu z drogą Maszkowo - Lubiatowo. Przecinamy drogę na przełaj, tak jak pokazują znaki, dochodzimy do głazu granicznego nr 1 na zboczu niewielkiego wzniesienia.

Kamień  Kamień

Schodzimy ze wzniesienia, a następnie wchodzimy na kolejne. Dalej droga prowadzi skrajem niewielkiego bagna. Tu znajdzie się głaz graniczny nr 3; 50 metrów dalej dochodzimy do drogi, w którą skręcamy w prawo, a następnie w lewo, na skraj młodnika. Na następnym skrzyżowaniu przecinamy drogę i podążamy na przełaj zgodnie ze znakami. Pokonujemy małe bagienko i dochodzimy do skrzyżowania pięciu dróg. Podążamy dalej prosto, następnie dobiegającą z prawej strony drogą leśną wychodzimy na skrzyżowanie drogi leśnej z Lubiatowa do Policka. Tu skręcamy w prawo. Szlak biegnie dalej brzegiem jez. Lubiatowskiego, następnie skręca w prawo. Dochodzimy do drogi Lubiatowo - Wyszebórz i skręcamy w lewo. Przez łąki, pod linią energetyczną docieramy do zagajnika. I tam przechodzimy przez mostek na rzece Wyszewce. Tu szlak zielony łączy się z czerwonym i prowadzi na łąki pod Manowem. Tu znaki czerwone odchodzą w lewo, zielony zaś prowadzi przez most na kanale Dzierżęcinki do północnego skraju wsi Manowo. Przed zabudowaniami skręcamy w prawo i idziemy, mając po prawej stronie las, a po lewej pola bonińskiego Instytutu Ziemniaka. Po ok. 1500 metrach docieramy do Bonina, wiodąc w pobliżu niewielkiego kościółka i po przejściu przez dawny park pałacowy kończymy blisko przystanku autobusowego linii 13.

Kamienie graniczne ustawiane przed wiekami wyznaczały terytorialny zasięg własności. Stąd na pierwszym z kamieni na szlaku wykuto dawny znak Koszalina (pochylona w lewo litera "Z" z dwoma kółkami po bokach), który wyznaczał granicę miasta obejmującą także wsie własnościowe, pełniące rolę zaplecza gospodarczego Koszalina. Dostarczały one miastu wytworzone przez siebie produkty i świadczyły roboty pańszczyźniane, odrabiając tzw. szarwark. Ten sam kamień oznaczony znakiem krzyża wskazywał zasięg dóbr klasztornych, sąsiadujących z miejskimi.

opracował Radosław Brzeziński


Wykonanie: Radosław Brzeziński 2002-2021