Pasek
Dzisiaj jest r. Imieniny:
Odwiedziło nas:27516gości.
Szlaki Regionu Koszalińskiego

Szlak żółty  Szlak Łącznikowy ZP-1033-y

Szlak łącznikowy umożliwia nieprzerwaną wędrówkę pomiędzy kończącymi się się w Polanowie szlakami: Rezerwatów i Doliny Radwi im. T.Brzezińskiego, a rozpoczynającymi się w Żydowie Szlakiem Wzniesień Moreny Czołowej i biegnącym przez region słupski Szlakiem Krainy Lasów i Jezior. Szlak na całej dlugości przejezdny rowerem. Długość szlaku - 11,8 km.

Wędrówkę zaczynamy przy Dworcu PKP w Polanowie, skąd wspólnie ze znakami zielonymi wędrujemy ul. Wolności na zachód. Mijamy ciąg sklepów, kościół neogotycki, budynek szkoły, eklektyczny ratusz. Za skrzyżowaniem ze stacją benzynową znaki zielone odchodzą w prawo, szlak zaś prowadzi w lewo ulicą Bobolicką. Przechodzimy pod wiaduktem szosą wylotową w kierunku Bobolic. Z prawej mijamy ul. Podmiejską prowadzącą do widocznych pod Świętą Górą zabudowan nadleśnictwa. Mijamy pojedyncze gospodarstwa, następnie odchodzącą w lewo drogę do osady Przybrodzie nad Grabową. Dalej na zakręcie mijamy poniżej szosy kopalnię kruszyw mineralnych. Dochodzimy do skrzyżowania szos na Chocimino i Żydowo i schodzimy z asfaltu w drogę leśną w lewo. Podążamy przez las mieszany w kierunku południowo-wschodnim. Z prawej dochodzi niedostępna dla ruchu droga o nawierzchni utwardzonej. Droga wprowadza nas na rozległą porębę przy pomnikowym dębie. Za nim odsłonięte rozległe głazowisko. Kolejny odcinek krętej drogi przez las i wychodzimy na porębę, za nią z lewej dochodzi droga z Bartlewa, następnie z prawej droga gospodarcza. Mijając z prawej polanę wchodzimy na dochodzącą z lewej szosę Kawcze - Żydowo. Początkowo wzdłuz linii lasu, następnie przez łąki i pola dochodzimy do pierwszych zabudowań Żydowa. Mijamy skrzyżowanie. Ulicą wiejską docieramy do centrum - skrzyżowania z szosą Polanów - Drzewiany i skręcamy w lewo. Po lewej stronie skrzyżowania kościół. Na przystanku PKS koniec Szlaku Łącznikowego.


Wykonanie: Radosław Brzeziński 2002-2021