Pasek
Dzisiaj jest r. Imieniny:
Odwiedziło nas:2235gości.
Szlaki piesze - oznakowanie

Jak poruszać się po szlakach pieszych???

Znak podstawowyPodstawowym znakiem szlaku jest prostokąt o wymariach 9 x 15 cm, składający się z trzech jednakowych pasków, gdzie kolorowy pasek szlaku otoczony jest od góry i dołu białymi paskami. Znaki takie odnajdujemy na poboczach dróg i ścieżek na wysokości oczu namalowane na drzewach, słupach, elewacjach budynków, kamieniach itp.

Znak początkowyPoczątek i koniec szlaku wskazuje kółko o średnicy 10 cm, w którym - w białym otoku - znajduje się kolorwy krążek.

Znak skrętu 45Znak skrętu 90 Zmianę kierunku marszu wskazują dwa znaki. Odwrócona litera "L" wskazuje zmianę kierunku pod kątem prostym lub 45 stopni. Znak ten można spotkać zwykle przed skrzyżowaniem. W miejscu skrętu umieszcza się strzałkę. Wszystkie znaki wyróżniają się identycznym schematem kolorystycznym.

Tablica kierunkowaNa początku szlaku, w miejscach węzłowych i ważniejszych miejscowościach stosowane są drogowskazy z podaną odległością w kilometrach do końca szlaku i najbliższej lub ważniejszej miejscowości. Czasami także tablice informacyjne ze schematycznym rozmieszczeniem szlaków w okolicy.

WykrzyknikNad znakiem poprzedzającym skrzyżowanie lub rozwidlenie, gdzie możliwe jest zgubienie szlaku, znajduje się biały wykrzyknik.

Wędrując szlakiem stosujemy generalną zasadę, że na każdym skrzyżowaniu lub rozwidleniu sprawdzamy, czy przy bocznej drodze nie ma znaków. Jeżeli ich nie widać, wędrujemy dalej nie zmieniając kierunku marszu.

W wypadku, gdy zauważysz na trasie wędrówki braki znaków, ich zniszczenie, połamane tablice kierunkowe, powiadom o tym nasze Biuro lub napisz o tym fakcie na adres:

webmaster(znakmałpy)koszalin.pttk.pl

Zawsze może się zdarzyć wycinka drzew w lesie lub odmalowanie bądź wymiana słupów przez służby komunalne. Każda taka informacja pozwoli znakarzom lepiej zaplanować prace konserwatorskie i przywrócić prawidłowe oznakowanie.

Znak skasowanyI uwaga na koniec: jeżeli spotkasz znaki szlaków zamalowane SZARĄ FARBĄ - nie jest to akt wandalizmu. Szary kolor znakarze stosują do kasowania starych, nieaktualnych znaków.

Do zobaczenia na turystycznym szlaku !!!

Regionalna Komisja Turystyki Pieszej PTTK w Koszalinie

Wykonanie: Radosław Brzeziński 2002-2019