Klub Przewodników Terenowych w Koszalinie

Zarząd Klubu (od 13.04.2022 r.)

Grażyna Kościerzyńska-Siekan

Prezes

Grażyna
Kościerzyńska-Siekan


Anna Łubniewska

Skarbnik

Anna
Łubniewska
Irena Mackojć

Sekretarz

Irena
Mackojć


Komisja Rewizyjna (od 13.04.2022 r.)

Elżbieta Sapieha

Przewodniczący

Elżbieta
Sapieha


Jan Kochanowski

Sekretarz

Jan
Kochanowski
Anna Doroz

Członek

Anna
Doroz

Nasza okolica
Opracowanie: inż Radosław Brzeziński 2011-2022 r.