Klub Przewodników Terenowych w Koszalinie

Zarząd Klubu (od 13.04.2022 r.)

Grażyna Kościerzyńska-Siekan

Prezes

Grażyna
Kościerzyńska-Siekan


Anna Łubniewska

Skarbnik

Anna
Łubniewska
Irena Mackojć

Sekretarz

Irena
Mackojć


Komisja Rewizyjna (od 13.04.2022 r.)

Elżbieta Sapieha

Przewodniczący

Elżbieta
Sapieha


Anna Doroz

Sekretarz

Anna
Doroz

Nasza okolica
Opracowanie: inż Radosław Brzeziński 2011-2022 r.