Klub Przewodników Terenowych w Koszalinie

Cudzik Danuta

Foto Mgr geografii, nauczyciel emerytowany. Od 1971r. licencjonowany przewodnik z uprawnieniami do prowadzenia wycieczek po terenie:

  • b.woj. koszalińskiego
  • b.woj. słupskiego
  • Ziemii Wałeckiej
  • Ziemii Złotowskiej
  • północnych szlakach Województwa Zachodniopomorskiego
  • Słowińskiego Parku Narodowego
  • Wolińskiego Parku Narodowego
  • Umocnień Wału Pomorskiego

Trasa i plan wycieczki do uzgodnienia.

Dane kontaktowe

telefon: 94 340-72-82, 501 007-321


Opracowanie: inż Radosław Brzeziński 2011-2022 r.