Oddział Koszaliński PTTK

PTTK to najstarsza w Polsce organizacja skupiająca turystów i krajoznawców.

Najbliższy rajd:

Zarząd Oddziału

W kadencji 2022-2025 pracujemy w składzie:

W kadencji 2022-2025 pracujemy w składzie:

Roman
Jacewicz

Prezes Zarządu

Ewa
Kubiak

Wiceprezes Zarządu

Radosław
Siegieda

Wiceprezes Zarządu

Marek
Kubiak

Skarbnik Zarządu

Radosław
Brzeziński

Sekretarz Zarządu

Rafał
Kunc

Członek

Marcin
Kruszczyński

Członek

 

Prezes Zarządu – Roman Jacewicz

Wiceprezes Zarządu – Radosław Siegieda

Wiceprezes Zarządu – Ewa Kubiak

Sekretarz Zarządu – Radosław Brzeziński

Skarbnik Zarządu – Marek Kubiak

Członek Zarządu – Marcin Kruszczyński

Członek Zarządu – Rafał Kunc

Archiwalne:
  • Prezesi Zarządu Oddziału
  • Członkowie Zarządu Oddziału
  • Regulamin Zarządu Oddziału