Oddział Koszaliński PTTK

PTTK to najstarsza w Polsce organizacja skupiająca turystów i krajoznawców.

Najbliższy rajd:

Już dziś zostań członkiem PTTK!

Jak się zapisać?

Wystarczy przyjść do naszego oddziału w Koszalinie przy ul. Dworcowej 4/4, wziąć ze sobą dowolny dokument potwierdzający tożsamość, dwa zdjęcia formatu 30×40 mm oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe, ewentualnie na miejscu wykonać przelew na nasze konto. Po trwających kilkanaście minut formalnościach polegających na wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wypisaniu przez kolegów z oddziału legitymacji staniesz się członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Kto może być członkiem PTTK?

Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK. Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

 • obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
 • niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 • małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Jakie są prawa członków PTTK?

Prawa członków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK. Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

 • wybierać i być wybieranym do władz PTTK;
 • zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;
 • brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;
 • nosić odznakę organizacyjną PTTK.

Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty PTTK.

Ile wynosi wysokość składki?

Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową i wynosi:

 • 21 zł dla osoby opłacającej składkę normalną,
 • 12 zł dla osoby opłacającej składkę ulgową (z wyjątkiem uczniów),
 • 9 zł dla uczniów do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.

Kwota wpisowego zawiera legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.

Zgodnie z Uchwałą numer 285/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK,  składka roczna członków PTTK wynosi:

 • Normalna 75 pln za 1 rok
 • Ulgowa 51 pln za 1 rok

Opłacenie rocznych składek udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji znaczka wydanego przez ZG PTTK.

Tu znajdziesz wszystkie potrzebne dokumenty.5

Składki członkowskie 2023

normalna
75,00 zł
ulgowa
51,00 zł
ulgowa młodzieżowa
36,00 zł
wpisowe