Oddział Koszaliński PTTK

PTTK to najstarsza w Polsce organizacja skupiająca turystów i krajoznawców.

Najbliższy rajd:
  • 2024-08-03 -
    Wakacyjny Rajd Pieszy

Dla kolekcjonerów

Oddział Koszaliński PTTK posiada następujące odznaki (aktualne i nieaktualne) do zbycia. Kontakt telefoniczny lub mailowy. (stan na dzień 10.04.2023 r.) 

L.p. Nazwa odznaki Obraz Zapięcie Status Ilość
1 Społeczny Opiekun Przyrody zakręcana brak danych 117
2 Turysta Senior  I stopień zakręcana stary wzór 30
3 Odznaka Krajoznawcza PTTK   brązowa szpilka 1975-1992
stary wzór
19
4 Odznaka Krajoznawcza PTTK srebrna szpilka 1975-1992
stary wzór
15
           
6 InO popularna zakręcana aktualna 18
7 InO mała brązowa zakręcana aktualna 51
8 InO mała srebrna zakręcana aktualna 10
9 InO mała złota zakręcana aktualna 41
           
10 Krajoznawcza Odznaka Morska brązowa zakręcana aktualna 0
11 Krajoznawcza Odznaka Morska złota zakręcana aktualna 0
           
12 Żeglarska Odznaka Turystyczna srebrna zakręcana aktualna 3
           
17 Turystyczna Odznaka Kajakowa popularna zakręcana  aktualna  4
16 Turystyczna Odznaka Kajakowa brązowa zakręcana   aktualna   39
15 Turystyczna Odznaka Kajakowa srebrna zakręcana    aktualna  3

14

18

Turystyczna Odznaka Kajakowa złota  zakręcana   aktualna   19+37
13 Turystyczna Odznaka Kajakowa duża złota  zakręcana  aktualna   1
           
20 Nizinna Odznaka Narciarska złota zakręcana   aktualna    14
21 Nizinna Odznaka Narciarska brązowa zakręcana   aktualna    25
22 Nizinna Odznaka Narciarska srebrna zakręcana   aktualna    11
23 Nizinna Odznaka Narciarska srebrna  zakręcana  aktualna    8
           
32 Odznaka Narciarska

 

z zielonym napisem

zakręcana  brak danych 19
19 Narciarska Odznaka Młodzieżowa zakręcana  aktualna   3
24 Górska Odznaka Narciarska popularna  zakręcana  aktualna    4
25 Górska Odznaka Narciarska mała brązowa  zakręcana  aktualna    25
26 Górska Odznaka Narciarska mała srebrna  zakręcana  aktualna    3
27 Górska Odznaka Narciarska mała złota  zakręcana   aktualna   8
28 Górska Odznaka Narciarska duża srebrna  zakręcana  aktualna    10
           
29 Miłośnik Gdańska – stopień niebieski  zakręcana  aktualna     1
           
30 Odznaka Jubileuszowa „40 lat Odznaki Krajoznawczej PTTK” zakręcana   aktualna      32
31 60. Zlot PTP 2017 Koszalin zakręcana   aktualna      5