Oddział Koszaliński PTTK

PTTK to najstarsza w Polsce organizacja skupiająca turystów i krajoznawców.

Najbliższy rajd:
 • 2024-08-03 -
  Wakacyjny Rajd Pieszy

Dokumentacja płacowa i kadrowo-osobowa b.pracowników PTTK

Informacja dla byłych pracowników PTTK regionu koszalińskiego ubiegających się o świadczenia emerytalne

 1. Jeżeli posiadacie Państwo świadectwo pracy lub inne dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w tamtym okresie, prosimy o odszukanie dokładnych danych o zatrudniającym, np. na stemplu firmowym, ponieważ przed rokiem 1990 w Koszalinie istniały rozbudowane struktury PTTK. Zwrócenie uwagi na powyższe dane ułatwi znalezienie podmiotu przechowującego Państwa akta osobowe i kartoteki płacowe.

 2. Prosimy o przygotowanie następujących danych: imię, nazwisko obowiązujące podczas okresu zatrudnienia (w szczególności nazwisko panieńskie), datę urodzenia i miejsce, nazwisko aktualne, aktualny adres i telefon kontaktowy, okres zatrudnienia, zajmowane ostatnie stanowisko.

 3. Osoby, których pracodawcą był:

  • PTTK Okręgowy Zespół Gospodarki Turystycznej w Koszalinie (jednostka zajmująca się utrzymaniem hoteli, ośrodków wczasowych, pól namiotowych i punktów sprzedaży detalicznej)
  • PTTK Zakład Remontowo-Budowlany w Koszalinie

  prosimy o kontakt z:
  MAZURY PTTK SP. Z O.O.

  ul. Staromiejska 1
  10-950 Olsztyn
  tel. 89 527 51 56
  https://mazurypttk.pl/
  e-mail: info@mazurypttk.pl

  Zastrzegamy jednak możliwość braku Państwa pełnej dokumentacji w archiwach – niestety, ale podczas likwidacji tych jednostek nie dochowano należytej staranności i część dokumentacji uległa zniszczeniu.

 4. Osoby, których pracodawcą był:

  • PTTK Zarząd Oddziału w Koszalinie ul. Dworcowa 4 (d. Świerczewskiego), dzisiaj Oddział Koszaliński PTTK (osoby zatrudnione w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego /BORT/, wypożyczalni sprzętu turystycznego, agenci/ajenci punktów sprzedaży pamiątek, przewodnicy)
  • PTTK Zarząd Wojewódzki w Koszalinie (jednostka nadrzędna wobec oddziałów PTTK w województwie)

  prosimy o kontakt z biurem naszego Oddziału lub tel. 510 155-516.

  W przypadku bezpośredniej wizyty warto mieć przy sobie oryginał lub kopię świadectwa pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie u nas – ułatwi nam znalezienie Państwa akt osobowych i kartotek płacowych w naszym archiwum. Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do ustalenia pracodawcy, również prosimy o kontakt. Postaramy się pomóc.