Oddział Koszaliński PTTK

PTTK to najstarsza w Polsce organizacja skupiająca turystów i krajoznawców.

Najbliższy rajd:
  • 2024-09-28 -
    XLV Zlot Oddziału Koszalińskiego PTTK z okazji Światowego Dnia Turystyki

Koła i kluby turystyczne

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK jest formą zajęć pozalekcyjnych szkoły. Poprzez udział w nim uczniowie będacy członkami PTTK rozwijają zainteresowania krajoznawcze i turystyczne. Pod opieką swoich nauczycieli-społecznych opiekunów SKKT poznają swoje miasto, okolicę, region, obiekty kultury narodowej, pomniki przyrody, zdobywają odznaki krajoznawcze i turystyczne, opiekują się powierzonymi klubowi zabytkami, pomnikami przyrody oraz organizują w czasie ferii zimowych i wakacji, np. obozy wędrowne.

4THDNS "DREPTUSIE"

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie

SKKT PTTK "17"

przy Szkole Podstawowej nr 17
w Koszalinie

SKKT PTTK "PRESTO"

przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie

Dla członków PTTK, zainteresowanych uprawianiem wybranej dyscypliny turystyki kwalifikowanej stworzono przy naszym Oddziale kluby specjalistyczne, działające na prawach koła PTTK. Do zadań klubów należy popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa, zasad kultury uprawiania turystyki w ogóle i dobrych obyczajów związanych z dyscypliną preferowaną przez dany klub, a w szczególności:

  • organizowanie i ułatwianie członkom oraz sympatykom uprawiania turystyki oraz zdobywania odznak turystycznych;
  • organizowanie szkolenia własnego oraz kierowanie członków klubu na kursy i obozy szkoleniowe wyższych stopni, prowadzone przez PTTK oraz inne organizacje;
  • organizowanie wycieczek, imprez i wypraw oraz ułatwianie członkom udziału w imprezach innych ogniw PTTK i stowarzyszeń;
  • organizowanie życia kulturalno-towarzyskiego dla członków i sympatyków klubu.

Wszechstronne możliwości organizowania i ułatwione uprawianie wybranej dyscypliny turystyki sprawia, iż kluby skupiają najbardziej doświadczonych turystów i działaczy PTTK. Spośród nich rekrutują się członkowie specjalistycznych komisji oddziałowych kształtujących program działania poszczególnych dziedzin krajoznawstwa i turystyki oraz całego Towarzystwa.

Logo PTTK

Koło PTTK przy Instytucie Ziemniaka

Logo PTTK

Koło Terenowe

Logo PTTK

Klub PTTK "PERKOZ"

Logo PTTK

Koło PTTK przy Instytucie Ziemniaka

Logo PTTK

Klub PTTK "PERKOZ"