Oddział Koszaliński PTTK

PTTK to najstarsza w Polsce organizacja skupiająca turystów i krajoznawców.

Najbliższy rajd:
  • 2024-09-28 -
    XLV Zlot Oddziału Koszalińskiego PTTK z okazji Światowego Dnia Turystyki

4 Turystyczna Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku DREPTUSIE

Drużyna działa od 2000 roku, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Koszalinie przy ulicy Rzecznej 5. Zrzesza chętnych wychowanków w wieku od 10 do 24 lat. Prowadzi działalność turystyczną uczestnicząc w rajdach PTTK, biwakach i obozach. Wspiera także potrzebujących uczestnicząc w zbiórkach żywności z Bankiem Żywności w Nowych Bielicach, organizując finały WOŚP na terenie Ośrodka oraz uczestnicząc w miejskim finale WOŚP.
Pracując w drużynie wychowankowie rozwijają swoje umiejętności manualne, intelektualne oraz poszerzają historię o historii kraju.

Co to są Drużyny Nieprzetartego Szlaku?

Nieprzetarty Szlak to działalność Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Mianem tym nazywane są  drużyny działające w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej. Nieprzetarty Szlak skupia  dzieci i młodzież od 6 roku życia, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Dzięki instruktorkom i instruktorom NS – działającym tradycyjną i sprawdzoną metodą harcerską – dziś prawie 4500 dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z zaburzeniami rozwojowymi ma możliwość przebywania w gronie rówieśników i przeżywania razem z nimi wspaniałej harcerskiej przygody. Ma to znaczący wpływ na ich wszechstronny – intelektualny, emocjonalny, społeczny, duchowy i fizyczny – rozwój, wspierając jednocześnie kompleksową rehabilitację.