Oddział Koszaliński PTTK

PTTK to najstarsza w Polsce organizacja skupiająca turystów i krajoznawców.

Najbliższy rajd:

Komisja Rewizyjna Oddziału

W kadencji 2022-2025 pracujemy w składzie:

W kadencji 2022-2025 pracujemy w składzie:

Piotr
Arnold

Prezes

Tadeusz
Kuch

Wiceprezes

Grażyna Kościerzyńska-Siekan

Grażyna
Kościerzyńska
-Siekan

Sekretarz

Archiwalne:
  • Członkowie Komisji Rewizyjnej