Oddział Koszaliński PTTK

PTTK to najstarsza w Polsce organizacja skupiająca turystów i krajoznawców.

Najbliższy rajd:

16. Festiwal Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej SZUM

W sobotę 26 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach odbył się 16. Festiwal Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej SZUM. Od godziny 10.00 do 17.00 trwały przesłuchania uczestników. Łącznie w czasie trzech części uczestnicy zaprezentowali 54 utwory, a przez scenę przewinęło się ok. 200 osób reprezentujących 13 szkół.

Zainteresowanie przeglądem, podobnie jak we wcześniejszych latach było bardzo duże. Każdy uczestnik mógł otrzymać od JURY maksymalnie 150 punktów (każda z trzech pań jurorek dysponowała 50 punktami – po 10 za: emisję głosu, intonację, dykcję, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny). Wielu wykonawców miało identyczne bądź bardzo zbliżone noty, stąd miejsca ex aequo. Jurorki przyznały też wiele wyróżnień, a każdy występujący otrzymał nagrodę.

Możliwe to było dzięki niezastąpionym sponsorom wśród których od wielu lat niezmiennie jest Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Podczas wręczania nagród Oddział PTTK reprezentowali Roman Jacewicz – Prezes Zarządu oraz Radosław Siegieda – Wiceprezes Zarządu, a jednocześnie nauczyciel SP w Mścicach.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom wysokiego poziomu artystycznego i zapraszamy na kolejny 17. Festiwal Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej SZUM już w 2023 roku.