Oddział Koszaliński PTTK

PTTK to najstarsza w Polsce organizacja skupiająca turystów i krajoznawców.

Najbliższy rajd:

Krajowa Konferencja Ochrony Przyrody PTTK

W dniu 22 kwietnia 2023 r. w siedzibie Zarządu Głównego PTTK miała miejsce Krajowa Konferencja Ochrony Przyrody PTTK. Wyłoniono na niej skład Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK na XX kadencję. Wiceprzewodniczącym został wybrany kol. Marcin Kruszczyński z Oddziału Koszalińskiego PTTK.

Skład Komisji Ochrony Przyrody PTTK:

  • przewodniczący: kol. Maciej Matoń,
  • wiceprzewodniczący: kol. Andrzej Grygoruk,
  • wiceprzewodniczący: kol. Marcin Kruszczyński,
  • sekretarz: kol. Piotr Celiński.
  • członkowie: Robert Czak, Katarzyna Komisarz, Małgorzata Gwizdek, Małgorzata Ciosmak oraz Dariusz Mazurek.

Gratulujemy!