Oddział Koszaliński PTTK

PTTK to najstarsza w Polsce organizacja skupiająca turystów i krajoznawców.

Najbliższy rajd:
  • 2024-08-03 -
    Wakacyjny Rajd Pieszy

Sejmik Krajoznawczy Turystów PTTK Woj. Zachodniopomorskiego – 07-08.10.2023 r.

W dniach 7-8 października 2023 r. w Koszalinie odbył się Sejmik Krajoznawczy Turystów PTTK Województwa Zachodniopomorskiego. Wzięli w nim udział prezesi i przedstawiciele Zarządów Oddziałów PTTK z całego województwa. Nasz Oddział reprezentował Prezes Zarządu kol. Roman Jacewicz i Sekretarz Zarządu – kol. Radosław Brzeziński. 
Na spotkanie zaproszeni zostali goście: p. Kacper Sterzel z Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie, który przedstawił wiele ciekawych aktualnych informacji o Koszalinie oraz Skarbnik Zarządu Głównego PTTK kol. Dariusz Nazarczyk – omówił zebranym  aktualną sytuację w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym.
 
Wręczone zostały także odznaczenia. Medal  “Za zasługi w rozwoju turystyki i krajoznawstwa województwa zachodniopomorskiego” otrzymał kol. Roman Jacewicz.
 
W niedzielę uczestnicy wzięli udział w wycieczce krajoznawczej po Koszalinie oraz Powiecie Koszalińskim, w trakcie której wiele ciekawych informacji przekazała kol. Elżbieta Sapieha  – przewodnik turystyczny z Koła Przewodników Terenowych PTTK  w Koszalinie.
 
Spotkanie zorganizowane zostało przez Radę Oddziałów PTTK Woj. Zachodniopomorskiego przy współpracy Zarządu Głównego PTTK oraz Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego.