Oddział Koszaliński PTTK

PTTK to najstarsza w Polsce organizacja skupiająca turystów i krajoznawców.

Najbliższy rajd:

Artykuł w Piechurze o Józefie Tadeuszu Tokarzu

Zachęcamy do lektury czasopisma “PIECHUR” – Wiadomości Komisji Turystyki Pieszej PTTK (nr 76 z grudnia 2022), w którym m.in. polecamy artykuł autorstwa kol. Aldony i Zbigniewa Szczepaniaków o kol. Józefie Tadeuszu Tokarzu – koszalińskim krajoznawcy, znakarzu szlaków i wieloletnim Prezesie Oddziału Koszalińskiego PTTK.