Oddział Koszaliński PTTK

PTTK to najstarsza w Polsce organizacja skupiająca turystów i krajoznawców.

Najbliższy rajd:

Szlak pieszy im. Józefa Chrząszczyńskiego

W opracowaniu.

Dodaj komentarz