Oddział Koszaliński PTTK

PTTK to najstarsza w Polsce organizacja skupiająca turystów i krajoznawców.

Najbliższy rajd:
  • 2024-08-03 -
    Wakacyjny Rajd Pieszy

Krajowa Konferencja Ochrony Przyrody PTTK

W dniu 22 kwietnia 2023 r. w siedzibie Zarządu Głównego PTTK miała miejsce Krajowa Konferencja Ochrony Przyrody PTTK. Wyłoniono na niej skład Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK na XX kadencję. Wiceprzewodniczącym został wybrany kol. Marcin Kruszczyński z Oddziału Koszalińskiego PTTK.