Oddział Koszaliński PTTK

PTTK to najstarsza w Polsce organizacja skupiająca turystów i krajoznawców.

Najbliższy rajd:

Relacja z 43. Zlotu Oddziału Koszalińskiego PTTK w dniu 24.09.2022

W ostatnią sobotę września – w dniu 24.09.2022 r., tradycyjnie jak co roku, Zarząd Oddziału Koszalińskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego zorganizował 43. Zlot Oddziału Koszalińskiego PTTK z okazji Światowego Dnia Turystyki. Jest to jedna z najdłużej organizowanych imprez turystycznych na Ziemi Koszalińskiej. Impreza została zorganizowana w ramach IX Ogólnopolskiej Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej organizowanej przez Zarząd Główny PTTK pod hasłem „Kolej na PTTK”.

W tym roku postanowiliśmy zaprosić naszych członków i sympatyków na wycieczkę pieszą na trasie z Manowa do Niedalina. Na miejscu zbiórki pojawiło się ponad ok. 110 uczestników, w tym 7 grup szkolnych, kół i klubów, a także rodziny. Po przywitaniu uczestników przez Komendanta Rajdu, a także nowego Prezesa Zarządu Oddziału Koszalińskiego PTTK kol. Romana Jacewicza turyści pod wodzą prowadzących trasę Ewy i Marka Kubiaków ruszyli na trasę licząca ok. 11 km. Trasa wiodła częściowo czerwonym szlakiem rowerowym tzw. Trasą Słoneczną urokliwymi lasami Nadleśnictwa Manowo w Dolinie rzeki Radew. Na jednym z leśnych postojów odbył się pisemny konkurs krajoznawczy przygotowany przez kol. Kazimierza Raczyńskiego. Pogoda była wyśmienita, ciepło i przyjemnie. Taką trasą doszliśmy aż do Niedalina w gminie Świeszyno – na metę naszego rajdu na teren rekreacyjny nad rzeką Radew.

Na mecie rajdu każdy uczestnik otrzymał drobny poczęstunek, a przy rozpalonych ogniskach pod wigwamami każdy mógł upiec kiełbaski. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wypieki przygotowane przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie. Na miejscu działał sekretariat rajdu, w którym przodownicy dokonywali wpisów do książeczek odznak turystycznych. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek rajdowy i odbicie stempla rajdowego. Na rajdzie była możliwość zdobycia Odznaki Przyrodniczo-Krajoznawczej „Miłośnik Doliny Radwi, Chocieli i Chotli”. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja walorów przyrodniczych, krajoznawczych i turystycznych obszaru Natura 2000 doliny Radwi, Chocieli i Chotli oraz zwrócenie uwagi na ochronę środowiska. Odznaka posiada jeden stopień. Odznakę może zdobywać każdy turysta, który ukończył 5 rok życia, indywidualnie lub grupowo.

Podczas uroczystego zakończenia Zlotu Zarząd Oddziału Koszalińskiego PTTK postanowił podziękować wszystkim nauczycielom i opiekunom grup za aktywne krzewienie krajoznawstwa i upowszechnianie turystyki wśród młodzieży. Wśród nich znalazła się kol. Emilia Raczyńska, opiekunka SKKT PTTK „Presto” przy ZPSM im. G. Bacewicz w Koszalina – wyróżniona została Odznaką „Zasłużony w pracy wśród młodzieży” w stopniu brązowym przyznawaną przez Zarząd Główny PTTK, a kol. Kazimierz Raczyński –  Dyplomem Zarządu Oddziału Koszalińskiego PTTK. Tradycyjnie wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe, m.in. gadżety „sztafetowe”, dla zwycięzców konkursu krajoznawczego, a także zdobyte odznaki turystyczne. Wyróżniono także najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu. Swoje pierwsze legitymacje członkowskie odebrało kilku nowych członków PTTK. Grupy szkolne otrzymały pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Szczególne podziękowania wręczono również Pani Ewie Mikszy – sołtysa Niedalina za udostępnienie terenu rekreacyjnego nad rzeką Radew na organizacje mety rajdu, a Nadleśnictwu Manowo za udostępnienie drogi leśnej na dojazd autokarów na start.

Rajd został zorganizowany dzięki dotacji przyznanej przez Gminę Miasto Koszalin.

Wszyscy uczestnicy zmęczeni i zadowoleni wrócili do domów, a pogoda tradycyjnie dopisała.

Do zobaczenia na kolejnym rajdzie z PTTK 😊

projekt plakietki:
Radosław Brzeziński

TRASA RAJDU:
Przebieg: Manowo – Niedalino (11 km)
Meta: teren rekreacyjny nad rzeką Radew w Niedalinie
Liczba uczestników: 110 osób
PUNKTACJA:
Odznaka Turystyki Pieszej: 11 pkt
KOMENDA RAJDU:

Komendant: Roman Jacewicz
Prowadzenie trasy: Ewa i Marek Kubiak
Konkurs gier planszowych: Kazimierz Raczyński
Sekretariat: Marek Kubiak
Obsługa mety: Radosław Brzeziński

WSPÓŁPRACA:
  • Sołectwo Niedalino

Dodaj komentarz